25.6.17

Διεπαφή.[] Σε τούτο το διάκενο γεννήθηκαν τα φωνήεντα που δεν μοιραστήκαμε. Κι αν χάνεσαι μέσ' του συρμού τον θόρυβο, ψάξε για θέση στα σύμφωνα χαμόγελα που επιστρέφουν. Θέλω γυμνά τα γράμματα πορείας - Δέρμα κοινό να υφάνουν για να βρω τ’όνομα μου. Αποσκευές κι εμείς, θα συστηθούμε ξανά στο καλοκαίρι μιας έκλειψης, χωρίς εισιτήριο. Όταν βρεις τ' όνομα σου.[]