12.2.11

Ύπνος.από τότε που έφυγες

κοιμάμαι στον καναπέ.

γιατί αν τύχει 

και βολευτώ στο κρεβάτι,

ξυπνώ

ιδρωμένος.